O2c

Hvordan beregne gjennomsnittlig poengsum

Studenter ved noen høyskole eller universitet vet hvor viktig den gjennomsnittlige poengsum. For ett, er det ofte det metriske som avgjør om du får æren eller ikke (særlig "Latin" æresbevisninger, som summa cum laude, magna cum laude og cum laude) ved eksamen. Men det er ikke bare konfirmasjonen æresbevisninger som er bestemt av din karakter gjennomsnitt. Din gjennomsnittlige poengsum vil også sterkt påvirke andre ting, for eksempel valgbarhet å ta noen klasser, valgbarhet å være en del av noen skolens aktiviteter og organisasjoner, og lignende.

Den grunnleggende måten å databehandling for den gjennomsnittlige

Hvordan beregne gjennomsnittlig poengsum. Den grunnleggende måten å databehandling for den gjennomsnittlige.
Hvordan beregne gjennomsnittlig poengsum. Den grunnleggende måten å databehandling for den gjennomsnittlige.

Den grunnleggende måten å databehandling for den gjennomsnittlige, selvfølgelig, er ved å summere opp de beløp for hvert element, og deretter dele det totale med antall elementer. Så, for eksempel, har du tre elementer, og poengene for hver er 89, 95 og 93 prosent. Oppsummering disse opp, får du 277. Dele disse med tre, får du 92,33. Derfor er gjennomsnittet blant disse tre 92.33.

Men når du er databehandling for klasse gjennomsnitt på college eller universitet, må du faktor i vekt for hver artikkel. Spesielt må du vurdere hvor mange enheter et bestemt emne eller kurs innebærer. For eksempel kan klasser utgjør tre enheter hvert fag. Men store fag kan bli gitt en vekt på fem enheter eller enda mer. Delemner kan bli gitt en minimal en eller to enheter. Noen ikke-akademiske fag kan også bli tildelt enheter bare for å finne ut hvor mange timer per uke av kurs arbeid, men kan ikke brukes til gjennomsnittet.

Ved beregning gjennomsnittlig score, da, ville du trenger å multiplisere din karakter i et fag med antall tildelte til dette temaet. Du kan deretter få totalt, og deretter dele dette med det totale antall enheter, i stedet for antall fag. Du kjem så til din karakter gjennomsnitt.

For eksempel

For eksempel.
For eksempel.

For eksempel er Math fem enheter, og engelsk og historie er tre enheter hver. Du har en karakter av 89 i matematikk, 95 i engelsk, og 93 i historie. Du da trenger å multiplisere disse med antall enheter, der du får 445 + 285 + 279, til sammen 1009. Du kan deretter dele dette med det totale antall enheter, som er 11, og kommer du til et gjennomsnitt på 91,73. Legg merke til hvordan ulike dette karaktergjennomsnitt er fra eksempelet beregnet ovenfor.

Vær oppmerksom på at det samme konseptet gjelder skoler som bruker ulike karaktersystemer, så lenge dette er numerisk. For eksempel vil noen skoler bruker en måler fra 1 til 5, med 0,25 trinn i mellom, der 1 er høyest og en karakter av 5 er ikke bestått. Noen ville bruke en måler fra 1 til 4, med 4 som høyeste, og 1 er ikke bestått. Uansett hvilket system som brukes, gjelder det samme konseptet med å få den gjennomsnittlige fortsatt. Bare husk at du er nødt til å bruke vekter for hvert fag ved beregning for gjennomsnittet.

Databehandling for din karakter gjennomsnitt kan være nyttig når du søker om stipend eller videreutdanning, registrere deg for spesielle klasser, eller prøver ut for friidrett team. Det er en god idé å holde styr på karaktergjennomsnitt som du avanserer med studiene, da dette kan du bestemme trender i karakterene dine, enten du er bedre eller ikke.